Network Menu

Årsmöte 2022

Söndagen den 13 februari hade SWEA Frankfurt sitt andra Årsmöte som egen avdelning, pga. pandemin så träffades bara styrelsen fysiskt och medlemmarna fick logga in sig via zoom.

Först av allt vill jag tacka dem som deltog via Zoom på årsmötet. Och tacka för det förnyade förtroende jag fått att fortsätta som avdelningsordförande, Tack! Jag vill också tacka min härliga styrelse för jättefint arbete under ytterligare ett pandemiår. Ni är fantastiska att jobba med! Ny i styrelsen är Anne Kristin Storch som medlemsansvarig, hjärtligt välkommen!

Övriga medlemmar i styrelsen har kvar sina roller som består av:
Maria Norlén, ordförande
Ximena Wörner, vice ordförande
Amalia Friman, sekreterare
Anett Györe, kassör
Anne Kristin Storch, medlemsansvarig
Eva Lampen, programansvarig
Biljana Bünte, Ledamot
Agneta Siemens, Suppleant

Har ni frågor, idéereller åsikter hör gärna av er till mig.
Önskar er alla en härlig mars månad!

Maria Norlén
Ordförande SWEA Frankfurt

frankfurt(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Frankfurts Styrelse 2022

, , , ,