Network Menu

Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

När SWEAs hedersordförande prinsessan Christina, fru Magnuson, några år senare firade sin 50-årsdag, uppvaktades prinsessan med en gåva från SWEAs lokalavdelningar världen över. Även denna gåva lades till fonden och när Agnetas make Gunnar avled i slutet av år 2005, mottog fonden många gåvor till hans minne. Numera är stipendiets namn Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer.

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet. Ansökan sker elektroniskt. Blankett med information om de kriterier som krävs finns utlagd på SWEAs webbsida www.swea.org. Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige i början av september och ansökningstiden går ut den 15 december varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att dessa är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte. Stipendiesumman är för närvarande USD 10 000 och utdelningen sker vid den årliga Sverigemiddagen i augusti månad. År 2013 sker detta för sextonde gången.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer mottog vid senaste ansökningstillfället 14 kvalificerade ansökningar. 2012 års stipendiat Annelie Schlaug är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och Malmö högskola. Annelie får stipendiet för att dokumentera lokala aktörers röster i konfliktområdena i Kaukasus. Dessa fältstudier är en del av hennes avhandlingsprojekt “Peacebuilding as Spacemaking”. Syftet med hennes avhandling är att undersöka hur aktörer som arbetar för ett fredligt mångkulturellt samhälle på gräsrotsnivå i och omkring Ryssland, med fokus på norra och södra Kaukasus, skapar och behåller handlingsutrymme – dels i förhållande till andra aktörer, som regionala eliter och externa biståndsgivare, dels sinsemellan med hänsyn till exempelvis etnicitet och kön. Den färdiga studien ska kunna ge kunskap om lämpliga former för de insatser som krävs av externa aktörer, som till exempel biståndsgivare, i arbetet för fredskultur och dialog i Kaukasus och liknande konfliktområden.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer uppmärksammas och lovordas av sökanden från universitet / högskolor och det akademiska Sverige. Till glädje för alla SWEAs lokalavdelningar, måste varje stipendiat vara beredd att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter.