Network Menu

Hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.

Mottagaren presenteras och hyllas på SWEAs årliga Sverigemiddag och får en minnesgåva.

Sedan 1989 har hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna förärats tjugo svenskor som på olika sätt varit “ambassadörer” för Sverige i utlandet.

Förslag till kandidat skall vara kommittén tillhanda senast varje år den 20 januari.

 

New York, 2013

Christina Moliteus

ask-committee (at) swea.org