Network Menu

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som 2014 utdelas i teater.

Stipendiet ges ut inom de fyra scenkonsterna: sång, dans, teater, instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.

Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av sin karriär.

Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater. Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-medlemmar och avdelningar.  Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA. Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CDs eller DVDs sitt val av stipendiat. Stipendiet är på US $10,000.

Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 10 januari 2014.

En jury utser stipendiat. Valet bekräftas av SWEA Internationals styrelse på årsmötet i april. Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.

Nomineringsprocessen

Steg 1: Paskell kommittén, en avdelning, eller en individuell Swea utser en kandidat och ber honom/henne fylla i bakgrundsdokumentet.

Steg 2: Kandidaten fyller i bakgrundsdokumentet (ett Word 2004 dokument) och skickar tillbaka. Icke digitalt material som DVDs skickas med vanlig post

Steg 3: Nominerande person/grupp fyller i nomineringsblanketten, som automatiskt skickas till Paskell kommittén.

Steg 4: Nominerande person/grupp skickar icke digitalt material till sammankallande ledamot i Paskell kommittén, Anki Rosander.

Sigrid Paskell kommittén
Anki Rosander (sammankallande)
Skilling gränd 1, 11220 Stockholm
e-post: anki.rosander (at) telia.com