Network Menu

SWEA Tysklands tidning

SWEA Frankfurt ger tillsammans med övriga SWEA-avdelningar i Tyskland ut en tidning – SWEA Tyskland – som kommer ut en gång om året.

Projektet med en gemensam tidning startade 2011. Huvudredaktörskapet för SWEA Tyskland roterar mellan avdelningarna. De lokala redaktörerna samlar in trevliga och informativa artiklar, bilder och annat som kan publiceras. Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till med material och tips! Syftet med en gemensam tidning är att öka samarbetet mellan avdelningerna, inspirera och informera om vad som händer i Tyskland.

För att finansiera tidningen är vi beroende av annonser. Om du är intresserad av att annonsera i vår tidning, hör av dig till redaktören i vår avdelning, Maria Norlén